پایه سنسور اعلام سرقت

پایه نگهدارنده آشکارسازهای سری تیتان و P-REX

پایه نگهدارنده آشکارسازهای سری تیتان و P-REX

مشخصات کلی

مناسب برای قرار دادن و نصب روی سقف یا دیوار