ماژول کارت شبکه مدل Redundant Network

ماژول شبکه مدل Redundant Network جهت استفاده در سیستم‌های آدرس‌پذیر IRIS و Simpo قابل استفاده می‌باشد.

ماژول شبکه مدل Redundant Network جهت استفاده در سیستم‌های آدرس‌پذیر IRIS و Simpo قابل استفاده می‌باشد. این ماژول در داخل پانل نصب می‌شود. با کمک این ماژول امکان شبکه کردن تا حداکثر ۳۲ پنل آدرس پذیر فراهم می‌شود. ارتباط بین پنل‌ها از طریق پروتکل مدباس RS-485 از طریق ۴ زوج رشته سیم صورت می‌گیرد.  فاصله‌ی بین دو ماژول شبکه حداکثر تا ۱۰۰۰متر می‌تواند در نظر گرفته شود.

ورژن‌های پشتیبانی شده این ماژول به صورت زیر می‌باشد:

پنل IRIS:

-LCD PCB HW revision: به بالا ۲.۴

-Main Board Firmware revision: به بالا ۴.۲

پنل Simpo:

-Main Board Firmware revision: به بالا ۲.۸

مشخصات کلی

  • قابلیت شبکه کردن تا حداکثر ۳۲ پنل آدرس‌پذیر
  • نوع ارتباط بین دو پنل: مدباس RS485
  • حداکثر فاصله بین دو ماژول شبکه: ۱۰۰۰متر
  • دریافت تغذیه از پنل

مشخصات فنی

سایز ترمینال پایه جهت نصب سیم۰.۴mm2 – 2.0mm2
حداکثر فاصله بین دو ماژول شبکه۱۰۰۰متر

گواهینامه ها