سیستم اطفاء حریق Inert Gas

این نوع از گازهای اطفاء حریق، به عنوان گازهای خنثی، مخلوطی از گازهای دی اکسید کربن، آرگون و نیتروژن در درصد های متفاوت می باشند که تحت عنوان Inert Gas شناخته میشوند.این گازها با پتانسیل تخریب لایه اوزون صفر، پتانسیل گرمایش جهانی صفر و طول عمر جوی صفر، بهترین استانداردهای زیست محیطی را دارا می باشد. استفاده از این گاز ها درسیستم های اطفای حریقبرای محافظت از اتاقهای کامپیوتری و مخابراتی، دارایی های با ارزش، مصنوعات گرانبها و اتاقهای بایگانی ایده آل می باشند. این گازهادر سیلندرهای گاز فشرده می شوند و کاملا خشک هستند. زمانی که تخلیه می شوند بدون تراکم بوده و باعث صدمه دیدن تجهیزات حساس و بحرانی نمی شوند. این سیستم ها با ۲۰۰ و ۳۰۰ بار فشار می تواند به صورت اتوماتیک و یا دستی تخلیه شوند. این گازها از طریق شبکه لوله کشی شده در محیط حفاظت شده و از طریق نازلهای ویژه، تخلیه و پخش می شوند. نحوه اطفاء حریق گازهای خنثی کاهش درصد اکسیژن محیط به پائین تر از ۱۵% می باشد به همین دلیل غلظت طراحی آنها نسبت به گازهای دیگر بیشتر می باشد. در این غلظت اکثر حریق ها خاموش می شوند و در این شرایط انسان می تواند برای مدت کوتاهی بدون مشکل تنفس کند. وجود درصد کمی دی اکسید کربن باعث تحریک سیستم تنفسی و استنشاق عمیق تر شده که باعث جذب بیشتر اکسیژن توسط دستگاه تنفسی و جبران نسبی کمبود اکسیژن می شود.در طول ۱۰ ثانیه اول تخلیه گاز سیستم، سطح اکسیژن به قدری کاهش پیدا می کند که رشد حریق متوقف می شود. همانطور که سطح اکسیژن محیط افت می کند، اندازه و شدت آتش نیز به قدری کاهش پیدا می کند که حریق به سرعت خاموش می شود. برای سیستم های اتوماتیک، سیستم اطفامی تواند توسط تجهیزات کنترلی و آشکارسازی حریق فعال شود. همچنین در صورت نیاز امکان فعال سازی دستی (غیر اتوماتیک) این سیستم نیز وجود دارد. از جمله این گاز ها می توان به گاز IG-541با ترکیب ۵۲% نیتروژن، ۴۰% آرگون و ۸% دی اکسید کربنو همچنین گاز IG-55با ترکیب ۵۰% آرگون و ۵۰% نیتروژن اشاره کرد. این دسته از گازهای اطفا حریق در چند نوع مختلف عرضه می شوند که در جدول زیر قابل مشاهده می باشد: