سیستم اطفاء حریق FM200

گاز هالون ۱۳۰۱ یکی از قدیمی ترین و موثر ترین گازهای اطفاء حریق بوده و در مکانهای حساس مانند صنایع مخابراتی و الکترونیکی کاربرد دارد. گاز هالون کمترین غلظت طراحی نسبت به تمام گازهای دیگر را دارد. به علت قدرت خاموش کنندگی بالا و خاصیت سمی کم ، استفاده از این گاز در مکانهای بسته مانند حریق های داخل هواپیما (بر طبق استاندارد NFPA-408) کاربرد فراوان دارد. البته استفاده از این گاز به علت قابلیت مخرب آن بر روی لایه ازن بر اساس پروتکل مونترال ۱۹۸۷ و پروتکل کیوتو۱۹۹۷ در بیشتر موارد ممنوع شده و سازمان NFPA جایگزین های مناسبی برای آن پیشنهاد کرده است که متداول ترین آن گاز HFC-227ea می باشد. این گاز یکی از متداول ترین جایگزین های گاز هالون بوده و کاملا با طبیعت سازگار می باشد. فرمول شیمیاییاین گازHeptaFluoro Propaneمی باشد. این گاز بی رنگ هنگام تخلیه باعث برودت شدید و یا افزایش فشار زیاد در محل نمی شود، لذا کاربرد آن بر روی تجهیزات حساس مشکلی ایجاد نمی کند. این گاز تحت فشار اولیه نیتروژن خارج شده و از طریق لوله کشی ثابت و نازل های مخصوص هر ناحیه در محل پاشیده می شود. سیستم های گاز HFC-227ea معمولا بر اساس غلظت ۷ الی ۱۲ درصد طراحی می شوند. برای قرارگیری در معرض این گاز در غلظت های مختلف، محدوده زمانی مشخصی تعریف شده است، به عنوان مثال بر طبق استاندارد NFPA-2001 مدت زمان مجاز قرارگیری در معرض این گاز برای غلظت های کمتر ۵/۱۰ درصد، ۵ دقیقه و برای غلظت ۱۲ درصد ۴۹ ثانیه می باشد. باید توجه داشت که یکی از ویژگی های گاز HFC-227ea معتبر و قابل اطمینان، UL Listed و FM Approved بودن آن است که تضمینی بر عملکرد صحیح این گاز می باشد. این سیستم ها برای اطفاء حریق مکان هائی که دارای اپراتور می باشند کاربرد فراوان دارند. از جمله این امکان میتوان به اتاق های سرور، مراکز آرشیو، کتابخانه ها، مراکز مخابراتی، آزمایشگاه ها، موزه ها، مراکز پتروشیمی و… اشاره کرد.

مشخصات اصلی

 1. جایگزینی مناسب برای هالون ۱۳۰۱
 2. قابلیت اطفاء حریق در مدت زمان کوتا ( در حدود ۱۰ ثانیه )
 3. غلظت طراحی بسیار پایین (۷.۵ درصد)
 4. فشار ذخیره سازی پایین (۲۴bar) و تخلیه بی صدا
 5. نیاز به تعداد سیلندر کم جهت ذخیره سازی گاز
 6. نداشتن اثرات مخرب بر روی تجهیزات پس از عملکرد و تخلیه
 7. عایق جریان الکتریکی
 8. عدم تاثیر مخرب بر لایه ازون
 9. عدم کاهش قابل ملاحظه اکسیژن پس از تخلیه
 10. عدم ایجاد برودت شدید پس از تخلیه

خواص فیزیکی

 1. نام شیمیایی: HeptaFluoro Propane
 2. فرمول شیمیایی: CF3CHFCF3
 3. نام محصول: HFC-227ea
 4. ورن مولکولی: ۱۷۰
 5. چگالی در حالت مایع:۱۴۰۷ kg/m
 6. دمای بحرانی:۱۰۱.۷C
 7. فشار بحرانی:۲۹.۱۲ bar
 8. غلظت طراحی برای کلاس A حریق:۷.۵%
 9. غلظت بدون اثر این گاز بر روی انسان (NOAEL) به درصد: ۹%
 10. غلظت کم اثر این گاز بر روی انسان(NOAEL) به درصد: ۱۰.۵%