سیستم اطفاء حریق Dry

در سیستم های اسپرینکلر مدل خشک ، تمامی شبکه لوله کشی بعد از شیر مدل خشک با هوای خشک یا نیتروژن تحت فشار مشخصی قرار داده شده است ( توسط کمپرسورهای هوا ، سیلندرهای نیتروژن و… ) ، به محض شکسته شدن حباب یک یا چند اسپرینکلر، به علت افت فشار هوا، دریچه شیر مدل خشک باز شده تا پس از تخلیه هوای موجود در مسیر ، آب با فشار بر روی آتش پاشیده شود. این سیستم ها مناسب برای محیطهای در معرض یخ زدگی می باشند. همزمان با عملیات اطفاء حریق، آلارم مکانیکی سیستم فعال شده و امکان ارتباط این سیستم به سیستم اعلام حریق و آلارم الکتریکی نیز وجود دارد.

نحوه عملکرد

  1. در مرحله ۱، اسپرینکلر با توجه به درجه حرارت از پیش تعریف شده ، شکسته و فشار هوای داخل شبکه لوله کشی را پایین می آورد.
  2. در مرحله ۲ ، با توجه به افت فشار به وجود آمده در شبکه ، دهانه شیر اتوماتیک باز میشود ، همزمان ایستگاه پمپاژ استارت شده تا افت فشار به وجود آمده را جبران نماید. آب جهت مصرف اسپرینکلر شکسته جایگزین هوای موجود در شبکه میشود.
  3. در مرحله ۳ ، وسیله ای به نام Accelerator کمک میکند تا هوای موجود در داخل شبکه لوله کشی با سرعت بیشتری تخلیه گردد تا مدت زمان رسیدن آب به اسپرینکلر شکسته کمتر شود.
  4. در مرحله ۴ ، همزمان با شروع مرحله ۲ جریان کوچکی برای آلارم مکانیکی و الکتریکی جریان می یابد. در این مرحله سوییچ فشار قرار دارد که به شکل نرمال باز میباشد. با ورود فشار آب به داخل این وسیله سوییچ بسته شده و از این طریق میتوان سیستم اعلام حریق را با سیستم اطفاء حریق در ارتباط قرار داد.