جعبه‌ی Deep Base

جعبه‌ی Deep Base، یکی از لوازم جانبی سیستم متعارف برای پایه‌ی دتکتورهای سری SensoMAG می‌باشد.

جعبه‌ی Deep Base، یکی از لوازم جانبی سیستم متعارف برای پایه‌ی دتکتورهای سری SensoMAG می‌باشد. از این جعبه می‌توان برای قرار دادن دتکتورها بر روی سطوح سخت و یا خطوط لوله‌ی بیرونی و یا سقف‌های متحرک استفاده نمود.