ساختمان بازار بزرگ ایرانی اسلامی فاز ۴ اندیشه

29 شهریور 1399
۰ دیدگاه
ساختمان بازار بزرگ ایرانی اسلامی فاز 4 اندیشه

اقدامات

  • تجهیز ۷ ساختمان به سیستم اعلام حریق
  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند
  • استفاده از سیستم مانیتورینگ