شرکت فنی مهندسی اسپادان دارای تاییدیه اروپا شرکت فنی مهندسی اسپادان سیستمهای
اعلام حریق
مشاهده محصولات اعلام حریق تله تک
شرکت فنی مهندسی اسپادان شرکت فنی مهندسی اسپادان شرکت فنی مهندسی اسپادان

معرفی شرکت فنی مهندسی اسپادان

این گروه با شعار (When it comes to fire protection, there is no margin for error) و با هدف ارتقاء سطح ایمنی در صنایع و مجتمع های اداری، تجاری و مسکونی کشور تأسیس گردیده و در گامهای توسعه ای بعدی هوشمند سازی ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی و پس از آن نیز مکانیزه نمودن ورودی های ساختمان ها و در نهایت پروژه ی ساختمان امن به ماموریت های این گروه اضافه گردید. جدیدترین حوزه ی فعالیت این گروه، علاوه بر حوزه های قبلی، ارایه خدمات مرتبط با رنگ های منبسط شونده مقاوم در برابر حریق است.

ادامه مطلب

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستمی که در صورت احساس دود، آتش، مونوکسید کربن، از طریق تجهیزات صوتی و بصری هشدار میدهد

سیستم اطفا حریق

سیستم اطفا حریق

سیستمی که به منظور اطفا و خاموش کردن حریق، در ساختمان ها به وسیله حسگرهای گرمایی و دودی فعال میشوند

هوشمندسازی ساختمان

هوشمندسازی ساختمان

مجموعه ای از فرآیند های مهندسی با هدف اتوماتیک کردن سیستم های الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی ساختمان

سیستم اعلام سرقت

سیستم اعلام سرقت

سیستم هایی که به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اماکن از طریق تولید صدا و آگاهی ساختن سایرین عمل مینمایند

پروژه های مشترک ما

مشاور، طراح و مجری سیستمهای حفاظتی و نظارتی
اعلام حریق، اطفا حریق، هوشمند سازی، مکانیزه سازی و نظارت تصویری

تاییدیه ها

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

همکاران خارجی

آخرین نرم افزارها و دیتاشیت ها

ProsTE Programming Software
ProsTE Programming Software
Loop Calculator Software
Loop Calculator Software